Esentepe Kreşi ×
© 2017 Esentepe Kreşi

ESENTEPE KOLEJI / Anasınıfı / Eğitim Öğretim

ESENTEPE ANASINIFINDA EĞİTİM ÖĞRETİM

         Çocukların, çocukluklarını özgürce yaşadığı ve değerli bir birey olarak yetiştiğini hissettiği renkli ve farklı bir dünya ESENTEPE.
  
         Hazırlık sınıfımız olarak okul öncesi eğitimindeki amacımız, çocuğun öğrenme sürecine aktif katılımını sağlamak araştıran, sorgulayan, Atatürkçü, çağdaş, laik, kendine güvenen çevresine duyarlı , yaratıcı , mutlu bireyler yetiştirmektir. 
Esentepe hazırlık sınıflarında uyguladığı eğitim programlan ile öğrencilerin emici zihin dönemini içeren okul öncesi dönemde bilişsel , dil ,duygusal, sosyal, psikomotor ve öz bakım gelişim alanlarında ki gelişimlerini desteklemektir.

         A- Türkçe Dil Etkinliği

         Dil gelişiminde önceliğimiz öğrencilerimizin kendini ifade edebilmesi,doğru sözcük dizimi ve dil bilgisi becerisini kullanabilmesi, yaşına uygun kelime dağarcığı ile konuşabilmesi,sorulan soruları anlayıp - cevap verebilmesidir. 5 yaşındaki cocuklar gelişim özelliklerini tamamlayıp 6 yaşa geçtiklerinde kazanmış oldukları becerilerinin üstüne daha fazlasını ilave etmektir.Türkçe dil etkinliğinde çocukların neden –sonuç ilişkisini  sorgulayacağı,düşüncesini özgürce ifade etmesini sağlayacak yöntem ve teknikler uygulanır. 

         B- Fen ve Matematik Etkinliği

         Öğrencilerimizin öğrenmeye ve araştırmaya,meraklarını artıracak deneyler ve geziler ,aylık çalışma takvimindeki konulara göre proje çalışmaları yapılmaktadır.Amacımız öğrencilerimizin yaparak ,yaşayarak,keşfederek öğrenmelerine ortam hazırlamak ve öğrendiklerini kalıcı hale getirmektir.Verilen proje etkinliklerinde öğrencilerimizin hayal gücü ,yaratıcılığı ve farklı düşünceleriyle özgün çalışmalar ortaya çıkmaktadır.

         C- Akıl Oyunları

         Akıl oyunları dersimizde öğrencilerimizin  gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak bir program hazırlanmaktadır.bu program hazırlanırken dikkatlerini toparlama,odaklanma farklı-hızlı  düşünme ,görsel algıyı güçlendirme ,düşünce gücünü geliştirme , problem çözme gibi becerileri kazandırmak ve ilerletmek  hedeflenmiştir.Öğrencilerimiz akıl oyunlarıetkinliğine  gruplar (10-15 kişilik) halınde    katılmaktadırlar.her hafta farklı bir oyunla çocukların etkinliğe katılımı sağlanıyor.

         D- Farklı Düşünme Etkinliği

         Bu çalışmalarımız tek bir nesne ,eşya,masal,öykü,ve şiirlere yöneltendüşünme becerisini geliştirme etkinliklerdendır.Bu çalışmaları yapmak için çocuğa farklı sorular sorulur.Sorular çocuğun daha önce alışık  olmadığı bir şekilde düşünmesini sağlar.Ayrıca esnek düşünme ve kalıpları yıkmayı öğretir.sorulan sorular farklıdüşünme becerileri kazandırmaya yönelik itici bir güçtür.

         E- Düşler Çemberi

         Dinlemek ve konsatrasyonu artırmak için mandala etkinliği yapıyoruz.Mandala boyama vücut,ruh ve zekanın kaynaşmasıdır.Kişinin kendi yaratıcılığını keşfetmesidir.Stresle daha kolay baş etmeyi, sakin ve serin kanlı olmayı öğretir.Dikkatinin toplama süresini uzatır.Mandala uygulama şekli içten-dışa veya dıştan-içe klasık müzik eşliğinde düzenli bir şekilde sırayı bozmadan boyamaktır.

         F- Hayal Gücünü Geliştirme Etkinliği

         Bu çalışmalar çocukların hayal güçlerini ortaya koyarken kendilerini özgür hissetmeleri büyük önem taşır.Yapılacak etkinlikte yönerge çocuğa dikkatli bir şekilde okunur.İlk çalışmalarda yönerge daha ayrıntılı açıklanabilir  ama doğrudan fikir verilmez.Yapılan çalışmalarda çocukların düşünceleri not edilir.

         G- Problem Çözme Etkinliği

         Çocukların yaratıcı problem çözme becerilerinin gelişmesi amacıyla hazırlanan etkınlıklerdır. Çocuklar hazırlanan etkinlikte verilen problem durumlarında olası değişik çözüm önerileri geliştirmesi istenmektedir.Bazı çalışmalarda problemin olası nedenini tahmin etmeleri istenmektedir.

         H- Okuma – Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

         Okul öncesi dönemde çocuklarımızın ilkokula hazırlanma sürecinde onların gelişimlerini desteklemek için okuma yazma çalişmaları yapılmaktadır.okuma yazma çalışmalarını sınıf öğretmeni ve okuma yazma öğretmeni birlikte yürütmektedir.Öğrencilerimizin küçük kas gelişimlerinin ilerlemesini sağlayıcı çalışmalar   eşliğinde  yapılır.Sonrasında doğru kalem tutma ,dik oturma  çalışmaları devam eder.İlkokula hazırlık olarak sorumluluk duygusunun gelişmmerI-Haftanın günleri etkinliği

         Sevgili velilerimiz bu etkinlik gunlerini düzenlememizin sebebi çocuklarımıza sorumluluk duygusunu kazandırma,paylaşma,bir işi takip edebilme ,kendisine ait eşyayı koruyabilme becerisinin gelişimine yardımcı olmaktır.Aynı zamanda  bu etkinlikleri gerçekleşbilmek için çocuklarımız sizlerden yardım isteyeceklerinden ,anne babalar olarak okul programının içinde yer almak sizleri bizlerle daha  da yakınlaştıracaktır.yardımlarınız için şimdiden teşekkurler.  

         *Oyuncak Günü:

         Öğrencilerimizin paylaşma duygusunun geliştirmek amacıyla haftanın belirlenen gününde seçtiği bir oyuncağı sınıfa getirerek arkadaşlarıyla paylaşarak oynaması sağlanır.birlikte oynama, grup halinde beraber oyun kurma ve arkadaşlık ilişkilerini güçlendirme gibi kazanımları elde etmesi sağlanmaktadır.

         *Alış - Veriş Günü

         Parayı tanıması,kullanabilmesi,bilinçli alışveriş yapabilmesi amacı ile haftanın belirlenen gününde belirlenen   miktarda para getirerek öğretmen gözetiminde okul kantininden alışveriş yapılmaktadır.

         *Geçmişe Yolculuk Günü

         Öğrencilerimizin büyüdüklerini hissetmeleri kendilerindeki değişimleri fark edip arkadaşlarıyla paylaşmaları için bebeklik kıyafetleri ve resimlerini istiyoruz.Arkadaşlarıyla sınıfımızda sergiliyoruz.

         *Mutfak Günü

         Çocuklarımızın kendi elleriyle hazırladıkları yiyecekleri yemesi,farklı lezzetleri tatmalari için 15 gmde bir mutfak günün yapıyoruz.

         *Göster - Anlat Günü

         Öğrencilerimizden 4-5 kişi  haftalık işlenen  konulara göre anlatım yapmak için hazırlanıp geliyorlar.sınıfta arkadaşlarına getirdikleri materyallarle  konuyla ilgili anlatım yapıyorlar.Amacımız sorumluluk duygusunu aşılamak,özgüven duygusu kazandırmak ve topluluk içinde kendini ifade etme yeteneğini  geliştirmektir.

         İ- Aile Katılım Etkınliği

         Etkili eğitim öğretim anlayışını benimsemiş olan okullarda ailelerin eğitim öğretim sürecine katılmaları çok önemlidir.Belirlenen zamanda   aile okula gelip öğrencilerle birlikte bir etkinlik yapar. Söz konusu uygulama kendi çocuğunuzu ve diğer çocukları okul ortamı içinde izleme ve onlarla çeşitli paylaşımlarda bulunma imkanı  sağlamaktadır .

Kitlesel başarıyı hedefleyen Esentepe Koleji; nitelikli eğitim anlayışı ile bilim, teknoloji, yabancı dil, kültür-sanat, spor ve sosyal faaliyetler alanlarında başarılı nesiller yetiştiriyor.

2000 yıllından itibaren eğitim hizmetlerini sürdüren Esentepe Koleji, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ülke değerlerine sahip, yaratıcı, üretken, dünya ile kucaklaşabilecek değerlerle bezenmiş bireyler yetiştirmek amacıyla hizmet vermeye devam etmektedir.

© 2017 Esentepe Koleji

ESENTEPE KOLEJi

Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat
Kampüsü Yanı Selçuklu/KONYA

info@esentepe.k12.tr

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin tüm hakları saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.